Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działania CUW Gminy Kutno

Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno jest jednostką organizacyjną Gminy Kutno działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy Kutno obejmują:

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół prowadzonych przez Gminę Kutno,
 2. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły przez osoby prawne lub fizyczne,
 3. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
 6. koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 7. przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego szkoły,
 9. wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
 10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
 11. prowadzenie spraw związanych z ewidencją spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 12. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych,
 14. organizowanie działań związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

 

Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum i dyrektorów jednostek obsługiwanych,
 2. rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno prawnych,
 3. ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach.

 

Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
 3. planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. opracowywanie planów finansowych Centrum oraz współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,
 5. opracowywanie planów dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kutno jest organem dotującym,
 6. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem dotacji między gminami, na uczniów niebędących mieszkańcami gm. Kutno,
 7. prowadzenie obsługi finansowej funduszu socjalnego,
 8. prowadzenie obsługi funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

 

Zakres działań Centrum obejmuje również inne działania wynikające z przepisów prawa i potrzeb jednostek obsługiwanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 08-02-2018 14:00:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 08-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Witczak 21-05-2020 11:13:28